Algemene voorwaarden e-ticketing Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

1. Onder ‘e-ticket’ wordt het document verstaan dat wordt besteld en betaald op de website van Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe te Appelscha: www.duinenzathe.nl. Deze wordt geprint door de Bezoeker en is bedoeld als toegangsbewijs tot het Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe. Onder ‘Bezoeker’ wordt verstaan: de persoon die een e-ticket aanschaft.

2. Het e-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
• Hoewel onze scanners codes van mobiele telefoons kunnen aflezen, adviseren wij om de e-ticket(s) te printen.
• Het e-ticket is alleen geldig op de datum die staat vermeld op het e-ticket m.u.v. tickets t/m 12 jaar.
• Het e-ticket is alleen geldig in de periode die op het e-ticket staat vermeld en is alleen geldig gedurende de openingstijden van het Attractiepark Duinen Zathe.
• E-tickets kunnen niet worden ingeleverd en/of gerestitueerd.

3. Voor vragen en opmerkingen over e-tickets kan de Bezoeker mailen naar info@duinenzathe.nl.

4. E-tickets kunnen worden aangekocht door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.duinenzathe.nl. Een aanbod van de bezoeker wordt geacht te zijn gedaan, indien de bezoeker het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan de Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe heeft gestuurd, door middel van het aanklikken van ‘bevestigen’ in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de bezoeker en Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe komt tot stand op het moment dat Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe, na verificatie van de betaling, per e-mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aldus gesloten overeenkomst tussen de Bezoeker en Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe. Op het e-ticket wordt het betaalde bedrag vermeld. Op de aankoop van een e-ticket is de wettelijke afkoelingsperiode van 7 dagen niet van toepassing. Deze periode volgens de ‘Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’ geldt niet wegens het tijdsgebonden karakter van de e-ticket.

5. De op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door middel van iDeal of een creditcard-transactie. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

6. Een e-ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het e-ticket.

7. In geval van annulering van een evenement, waarvoor tickets zijn aangeschaft neemt Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe zo snel mogelijk contact op met alle kopers van het ticket om wijziging of restitutie van het ticket mogelijk te maken. Het contact zal plaatsvinden per e-mail. Bezoekers worden geadviseerd op de dag van het bezoek hun email-inbox te controleren om zo een eventuele onnodige reis te besparen.

8. De gegevens die bij de aanschaf van een e-ticket worden ingevoerd, zullen gebruikt worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het e-ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis, vragen gesteld worden aan degene die het e-ticket besteld heeft. De gegevens worden uitsluitend door Attractiepark Duinen Zathe gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

10. Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de Bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde mailadres.

11. Op deze Algemene Voorwaarden en de, door de Bezoeker met de Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe te sluiten, overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deel jouw foto met #duinenzathe

en misschien wordt jouw foto wel op onze pagina gedeeld!